Ескалиева Айгуль Зинелгабиевна

 

Туған кезі / Дата рождения

11.03.1976ж. / 11.03.1976 г.

ИИН

Туған жері/ Место рождения

Маңғыстау обл., Ақтау қ./ Мангистауская обл., г.Актау

Ұлты/ Национальность

Қазақ / Казашка

Білімі/ Образование

Жоғары/Высшее

Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

2001 ж. – «Қайнар» университеті /

2001 г.- университет «Кайнар»

Мамандығы бойынша біліктілігі/

Квалификация по специальности

Құқықтану / Юриспруденция

Избиралась ли депутатами, если да, то когда и куда?

Жоқ/ Нет

Шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білуі/

Владение иностранными языками и языками народов СНГ

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/ Ученая степень,

ученое звание

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары/

Государственные награды, почетные звания

"Жыл адамы-2019" байқауының жеңімпазы, "жыл фермері" номинациясы»;

2020 - "Қазақстанның үздік адамдары" халықаралық энциклопедиясына енгізілді»/

Победитель конкурса «Жыл адамы-2019», номинация «Фермер года»;

2020- включена в Международную энциклопедию «Лучшие люди Казахстана»

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені/

Воинское, специальное звания, классный чин

 

С какого времени является членом партии «АУЫЛ»

2019 ж./ 2019 г.

 

ЕҢБЕК ЖОЛЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/ Дата

қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/

должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/

приема

босатылған/

увольнения

1998

2005

Бас маман – Ақтау қалалық соты, 22 ш. а./

Главный специалист – Актауский городской суд, 22 мкр.

2010

2012

Маркетинг жөніндегі Менеджер – «Oil Real Estate" ЖШС»/

Менеджер по маркетингу- ТОО «Oil Real Estate»

2013

2014

Бас заңгер - АО "Kazakhstan Petrochemical Industries»/

Главный юрист - АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»

2015

2016

Қоғаммен байланыс жөніндегі Менеджер-ТОО "Сибиряк-Р»/

Менеджер по связью с общественностью- ТОО «Сибиряк –Р»

2017

Қазіргі уақытта/

По настоящее время

СМЖ-4 "ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директоры

13 ш / а. БО, "Нұр»/

Директор ТОО «СМК-4» по стратегическому развитию

13 мкр., БЦ «Нур»

2018

Қазіргі уақытта/

По настоящее время

"Қарағантүбек" ЖШС директоры»

13 ш / а. Нур "БО»/

Директор ТОО «Карагантубек»

13 мкр. БЦ «Нур»

2020

Қазіргі уақытта/

По настоящее время

"СКР-Снаб" ЖШС директоры»

13 ш / а. БО, "Нұр»/

Директор ТОО «СКР-Снаб»

13 мкр., БЦ «Нур»

https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3Aaaad21b294c0edb192144ad06aa9f816c7d9239d540c9681f073ebce28153ca4&width=100%&height=100%&lang=ru_RU&scroll=true

Өзге мәслихаттар

zero!