17.08.2017

110 - «Маңғыстау облыстық мәслихатының аппараты» ММ-нің 2017-2019 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ


                                                                                                                                                                     1-қосымша

Облыстық мәслихат хатшысының  11.08.2017 жылғы №47 өкімімен бекітілді

 

 

110 - «Маңғыстау облыстық мәслихатының аппараты» ММ-нің

2017-2019 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

      001 – Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер       

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Б. Қ. Жүсіпов – облыстық мәслихат хатшысы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының Конституциясы;

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексі;

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Салық кодексі;

Қазақстан Республикасы Президентінің  2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығы;

Қазақстан Республикасы Президентінің  2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1284 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» Жарлығы;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы №74 «Базалық лауазымдық жалақы мен түзету коэффицентінің мөлшерін бекіту туралы» қаулысы;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы;

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңы;

Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы;

Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 «2017-2019 жылдарға облыстық бюджет туралы» шешімі;

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 04 тамыздағы № 11/136 шешімі;

;

Бюджеттік бағдарлама түрі

облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына байланысты

 

дербес

іске асыру тәсіліне қарай

 

ағымдағы

ағымдағы/даму

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

          Маңғыстау облыстық мәслихатының аппаратына жүктелген міндеттер бойынша қызметін тиімді қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Аппарат қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету

Іс-шараларды уақытылы орындау және бюджет қаражатын тиімді пайдалану

Аппаратқа жүктелген функцияларды уақытылы, толық және сапалы орындау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Маңғыстау облыстық мәслихаты аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде жалақы, өтемақы төлемдерін, салықтарды, әлеуметтік аударымдарды, ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарларды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметтерiне ақы төлеу, көлік қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, басқа да ағымдағы шығындар

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Басқарма аппаратын штат саны лимитінің шегінде ұстау

мың теңге

34141,0

41259,0

35587,0

40235,0

41844,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

34141,0

41259,0

35587,0

40235,0

41844,0

 

 

 

 

 

 


Тікелей нәтиже корсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Аппарат қызметкерлерінің штат санының барлығы, оның ішінде:

  

  Облыстық мәслихат хатшысы

Бірлік

 

 

Бірлік

 

     13

 

       1

 

         15

 

          1

 

         15

 

          1

 

         15

 

          1

 

         15

 

          1

 

әкімшілік мемлекеттік қызметкершілер – «Б» корпусы

 

әкімшілік персонал

 

Бірлік

 

 

Бірлік

 

5

 

 

7

 

5

 

 

9

 

5

 

 

9

 

5

 

 

9

 

5

 

 

9

 

 

2-қосымша

Облыстық мәслихат хатшысының 11.08.2017 жылғы №47 өкімімен бекітілді

 

110 - «Маңғыстау облыстық мәслихатының аппараты» ММ-нің

2017-2019 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

003 – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Б.К. Жусупов – облыстық мәслихаттың хатшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексі;

«Мемлекеттік сатып алу туралы»2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Қазақстан Республикасының  Заңы;

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 04 тамыздағы № 11/136 шешімі;

Бюджеттік бағдарлама түрі

облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

мазмұнына байланысты

 

дербес

іске асыру тәсіліне қарай

 

ағымдағы

ағымдағы/даму

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

Қажетті жағдайлар құру және аппарат қызметкерлері жұмысының сапасы мен тиімділігін көтеру

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкі нәтиже):

Аппарат қызметкерлерін қажетті материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органды жарақтандыру

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Материалдық-техникалық базаны нығайту немесе күрделі (қалпына келтіру) жөндеу жүргізу және бюджеттік инвестицияларды қоспағанда шығыстардың экономикалық сипаттамасына сәйкес өзге де күрделі шығыстар

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

 

Негізгі құралдарды сатып алу

мың теңге

392,8

000,0

1 000,0

-

-

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

392,8

100,0

1000,0

-

-

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

 

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына сәйкес машиналарды, жабдықты, аспаптарды, өндірістік және шаруашылық инвентарды сатып алу

Бірлік

15

2

-

-

-